Nasz zespół


Rembor General tworzą ludzie. Wizja przedsiębiorstwa nakreślona 25 lat temu przez Dariusza Borysławskiego opierała się na ciągłym inwestowaniu w rozwój, rozumiany przede wszystkim jako rozwój zatrudnianego personelu, kadry kierowniczej i zarządu.

Dopiero zespół kompetentnych, otwartych na nowe wyzwania i stale podnoszących kwalifikacje fachowców jest w stanie nadać firmie tak dynamiczne tempo wzrostu, jak nasze.

By móc budować solidne budynki, trzeba umieć budować dobre relacje. W naszej branży kluczem do sukcesu jest oparte na otwartości, zaufaniu i wspieraniu wzajemnego rozwoju partnerstwo. Tylko ono jest w stanie zagwarantować, że żadne ogniwo łańcucha inwestycyjnego nie pęknie pod naporem setek ton stali, betonu i szkła.

Podejście to przyświeca zarówno naszej współpracy z inwestorami, jak i wewnętrznym relacjom panującym w naszej organizacji.

Dariusz Borysławski


przemyslaw jakimowicz hutnik usługi    Prezes Zarządu

Piotr Panfil


Piotr Panfil Dyrektor Zarządzający 

Piotr Gonciarz


 Piotr Gonciarz Dyrektor ds. Produkcji

Małgorzata Cieślik


Gosia C Dyrektor ds. Finansowych

Małgorzata Bukowska


Małgorzata B. Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji

Gabriela Sęk


Gabriela Sęk Kierownik Działu Zakupów

Łukasz Pramka


Łukas Kierownik Działu Kosztorysów

Marzena Książczak-Sęk


Marzena S. Dział Umów

Rembor General tworzą także pracownicy kadry inżynierskiej, pracownicy biurowi oraz zaplecza technicznego.

Nasza firma to wykwalifikowany zespół, posiadający ogromną wiedzę, doświadczenie, ale także motywację do odpowiedzialnego

i profesjonalnego działania.

ZAUFALI NAM