Nasz zespół


Rembor General tworzą ludzie. Wizja przedsiębiorstwa nakreślona 25 lat temu przez Dariusza Borysławskiego opierała się na ciągłym inwestowaniu w rozwój, rozumiany przede wszystkim jako rozwój zatrudnianego personelu, kadry kierowniczej i zarządu.

Dopiero zespół kompetentnych, otwartych na nowe wyzwania i stale podnoszących kwalifikacje fachowców jest w stanie nadać firmie tak dynamiczne tempo wzrostu, jak nasze.

By móc budować solidne budynki, trzeba umieć budować dobre relacje. W naszej branży kluczem do sukcesu jest oparte na otwartości, zaufaniu i wspieraniu wzajemnego rozwoju partnerstwo. Tylko ono jest w stanie zagwarantować, że żadne ogniwo łańcucha inwestycyjnego nie pęknie pod naporem setek ton stali, betonu i szkła.

Podejście to przyświeca zarówno naszej współpracy z inwestorami, jak i wewnętrznym relacjom panującym w naszej organizacji.

Dariusz Borysławski


    Prezes Zarządu

Piotr Panfil


Piotr Panfil Dyrektor Zarządzający 

Piotr Gonciarz


 Piotr Gonciarz Dyrektor ds. Produkcji

Małgorzata Cieślik


Małgorzata Cieślik Dyrektor ds. Finansowych

Małgorzata Bukowska


Małgorzata Bukowska Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji

Kamil Płachta


 Kierownik Działu Zakupów

Łukasz Pramka


Łukasz Pramka Kierownik Działu Kosztorysów

Marzena Książczak-Sęk


Marzena Sęk Dział Umów

Rembor General tworzą także pracownicy kadry inżynierskiej, pracownicy biurowi oraz zaplecza technicznego.

Nasza firma to wykwalifikowany zespół, posiadający ogromną wiedzę, doświadczenie, ale także motywację do odpowiedzialnego

i profesjonalnego działania.

ZAUFALI NAM