FIRMA RODZINNA

Mimo rosnącego znaczenia na rynku i coraz większego zasięgu, Rembor General pozostał firmą o charakterze rodzinnym. Tutaj liczą się takie wartości jak lojalność, przywiązanie do pracownika, spojrzenie długofalowe na organizację, nie tylko na kwartalne wykresy.

Najlepiej świadczy o tym fakt, że w ubiegłym roku powiększyliśmy grono członków IFR – Inicjatywy Firm Rodzinnych – największego stowarzyszenia zrzeszającego firmy rodzinne w Polsce.

 

„Jesteśmy rodziną. Wy wszyscy tworzycie tą rodzinę” – mówi właściciel naszej firmy – Dariusz Borysławski w trakcie swojego wystąpienia inaugurującego obchody 25-lecia działalności.

Rembor General nadal pielęgnuje również wartości, takie jak wzajemna pomoc i współpraca, dobra atmosfera pracy. Każda z zatrudnionych osób stanowi ważny element misternej układanki, bez którego całość nie funkcjonowałaby właściwie. Każdy może mieć bezpośredni wpływ na dalszy kierunek rozwoju i może liczyć na wsparcie Zarządu.

Takie działania jak indywidualne szkolenia, kursy językowe czy polityka zarządzania wiekiem są już standardem. Warto podkreślić, że w Rembor General stawia się również na dobre wzajemne relacje współpracowników. Dlatego są w zespole takie osoby, które były w nim od początku istnienia firmy, jako świadkowie i współkreatorzy obecnej pozycji rynkowej.

Taki właśnie charakter działalności i nasza pozioma struktura organizacyjna pozwalają na indywidualne podejście do każdej realizowanej budowy oraz szybkie podejmowanie decyzji wymagających błyskawicznych reakcji na szczeblu zarządu. Dzięki systematycznym wizytom na prowadzonych budowach członkowie zarządu wspierają wiedzą i doświadczeniem zarówno kierownictwo projektu, jak i Inwestora oraz pomagają mu w przypadku pojawiających się w trakcie realizacji wyzwań.