Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych

Jedną z gałęzi naszej działalności jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnych. Zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji na terenie całego kraju, szczególnie względem sieci zewnętrznych. W tym obszarze oferujemy:

PRZYŁĄCZA ORAZ SIECI ZEWNĘTRZNE

 • Kanalizacja sanitarna
 • Kanalizacja deszczowa
 • Sieci wodociągowe, komory wodomierzowe
 • Sieci ppoż. z żeliwa sferoidalnego
 • Zbiorniki retencyjne i ppoż.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA REALIZACJI

 • Własny park maszyn
 • Tworzenie projektów budowlanych i wykonawczych
 • Optymalizacje rozwiązań
 • Odbiory i uzgodnienia z ZWiK
 • Wyceny na podstawie koncepcji własnych
 • Wykonanie kompletnych projektów do realizacji prac

Przemysłowe instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Budujemy sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne oraz instalacje kanalizacji deszczowej dopasowane do potrzeb infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Dysponujemy niezbędnym sprzętem, dzięki któremu możemy wykonać wszystkie potrzebne prace ziemne.

Rozwiązania dla przemysłu wymagają od wykonawców użycia odpowiednich, specjalistycznych materiałów, które zagwarantują odbiorcy wysoką wydajność w nawet najtrudniejszych warunkach. Wiedza i doświadczenie specjalistów Rembor General a także niezbędny sprzęt pozwalają nam realizować najbardziej wymagające zadania dotyczące projektowania oraz montażu przemysłowych systemów sanitarnych. Z powodzeniem realizujemy sieci zewnętrzne na potrzeby przemysłu i infrastruktury miejskiej, dopasowane do realizacji bieżących zadań oraz w pełni wydajne.

Oferujemy kompleksowe usługi przygotowania przemysłowych instalacji sanitarnych, w pełni dopasowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Zajmujemy się projektowaniem i wykonaniem systemów kanalizacyjnych i sieci zewnętrznych, odprowadzających ścieki przemysłowe. Tworzymy także instalacje odpływowe dla cieczy wykorzystywanych do procesów produkcyjnych.

Budowa zewnętrznych sieci wod-kan dla przemysłu

Ważnym elementem naszej oferty jest realizacja sieci zewnętrznych kanalizacyjnych, przeznaczonych do odbierania ścieków powstających na terenie danego zakładu. Może być to woda opadowa jak i ciecze poprodukcyjne, przemysłowe. Projektowane przez nas systemy wodno-kanalizacyjne są dopasowane do ukształtowania terenu oraz wielkości budynków danego przedsiębiorstwa. Deszczówkę odprowadzamy do istniejącej infrastruktury wod-kan lokalnego samorządu, a ścieki przemysłowe do odpowiedniej oczyszczalni, zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi.

Instalacje do odprowadzania ścieków przemysłowych

Oferujemy profesjonalne instalacje do odprowadzania ścieków przemysłowych – projektujemy je uwzględniając potrzebne materiały, adekwatne do rodzaju substancji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Dajemy gwarancję, że każda wykonana przez nas instalacja i sieć zewnętrzna będzie dopasowana do takich wytycznych jak wytrzymałość, odporność na wysokie i niskie temperatury, ciśnienie i rodzaj zanieczyszczeń. Ich praca będzie wydajna przez wiele lat aktywnego stosowania. O jakości naszych usług najlepiej świadczą dotychczas zrealizowane projekty oraz uzyskane w ich trakcie doświadczenie. Dzięki nim zajmujemy znaczącą pozycję w branży, a wszystkie oferowane usługi są realizowane w najwyższym standardzie, przy zachowaniu konkurencyjnych stawek.

Zapytanie ofertowe

Wyślij