Nasz zespół

Rembor General tworzą ludzie. Wizja przedsiębiorstwa nakreślona 25 lat temu przez Dariusza Borysławskiego opierała się na ciągłym inwestowaniu w rozwój, rozumiany przede wszystkim jako rozwój zatrudnianego personelu, kadry kierowniczej i zarządu.

Dopiero zespół kompetentnych, otwartych na nowe wyzwania i stale podnoszących kwalifikacje fachowców jest w stanie nadać firmie tak dynamiczne tempo wzrostu, jak nasze.

By móc budować solidne budynki, trzeba umieć budować dobre relacje. W naszej branży kluczem do sukcesu jest oparte na otwartości, zaufaniu i wspieraniu wzajemnego rozwoju partnerstwo. Tylko ono jest w stanie zagwarantować, że żadne ogniwo łańcucha inwestycyjnego nie pęknie pod naporem setek ton stali, betonu i szkła.

Podejście to przyświeca zarówno naszej współpracy z inwestorami, jak i wewnętrznym relacjom panującym w naszej organizacji.

Rembor General tworzą także pracownicy kadry inżynierskiej, pracownicy biurowi oraz zaplecza technicznego.

Nasza firma to wykwalifikowany zespół, posiadający ogromną wiedzę, doświadczenie, ale także motywację do odpowiedzialnego i profesjonalnego działania.