Budowa mroźni dla Kilargo (FF Marka Własna Sp. z o.o.)

Wzniesienie budynku mroźni z funkcją gazoszczelności wraz z pakownią i halą ekspedycji oraz łącznikiem z istniejącym zakładem produkcyjnym

Inwestor: FF Marka Własna Sp. z o.o.
Powierzchnia: 5410 m2
Lokalizacja: Chechło Pierwsze
Termin: maj - grudzień 2014

Przedmiotem inwestycji zrealizowanej w systemie Zaprojektuj i Wybuduj była:

  • dobudowa komory składowej mroźni,
  • budowa hali pakowania i ekspedycji połączonej komunikacyjnie z istniejącym zakładem.
  • W skład obiektów nowoprojektowanych wchodził również dwukondygnacyjny budynek łącznika oraz budynek socjalno – biurowy.

Obudowa mroźni wykonana została jako gazoszczelna z możliwością kontrolowania atmosfery. W ramach realizacji wykonany został także retencyjny zbiornik żelbetowy na wody opadowe, zbiornik o powierzchni w rzucie 170m2 i głębokości 3,6m oraz plac manewrowy.