Rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ziemniaków McCain w Strzelinie

Rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ziemniaków McCain – usprawnienie wentylacji i podniesienie zdolności produkcyjnej – pakiet elektryczny

Inwestor: McCain
Powierzchnia: m2
Lokalizacja: Strzelin
Termin: maj - październik 2022

Rozbudowa instalacji elektrycznych – zakres prac:

  • instalacja siły i oświetlenia nowoprojektowanych obiektów i pomieszczeń
  • instalacja i dostosowanie istniejącej instalacji ochrony odgromowej
  • rozbudowa i dostosowanie instalacji uziemiającej oraz połączeń wyrównawczych
  • instalacja oświetlenia i siły w pomieszczeniu EX
  • instalacja oświetlenia ewakuacyjnego hali produkcyjnej
  • rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru