Sieci zewnętrzne przy budynku hali produkcyjno-magazynowej w Opolu

Sieci zewnętrzne przy budynku hali produkcyjno-magazynowej w Opolu

Inwestor:
Powierzchnia: m2
Lokalizacja: Opole
Termin: sierpień 2021 - styczeń 2022

Na obiekcie w Opolu wykonane zostały następujące prace:

  • wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej od pompowni do zbiornika retencyjnego
  • wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej od zbiornika retencyjnego do wylotu do rowu
  • dostawa i montaż kompletnej komory wodomierzowej
  • wykonanie kompletnej instalacji przyłącza wodociągowego
  • wykonanie kompletnej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej
  • wykonanie kompletnej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
  • wykonanie przejść instalacji kanalizacji deszczowej przez ścianę budynku i zakończenie jej na wysokości posadzki – wykonanie z PVC
  • wykonanie przejść instalacji kanalizacji sanitarnej przez ścianę budynku i zakończenie 0,5m po stronie wewnętrznej Hali
  • wykonanie kompletnego odwodnienie terenu za pomocą studni depresyjnych i instalacji odwadniającej w celu prawidłowego wykonania instalacji sanitarnych
  • wykonanie instalacji wody p.poż oraz instalacji tryskaczowej zewnętrznej z rur PE SDR 11 z certyfikatem FM global, armatura z certyfikatem FM global, hydranty Dn100