Modernizacja centrum dystrybucji Tesco w Gliwicach

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych związanych z dachem oraz miejscami rozładunku w centrum logistycznym

Inwestor: Tesco Poland Sp. z o.o.
Powierzchnia: 50 000 m2
Lokalizacja: Gliwice
Termin: lipiec 2011 - listopad 2012

W zakresie prac związanych z remontem centrum dystrybucji Tesco w Gliwiach była przebudowa dachu o powierzchni 50 000 m2 oraz wzmocnienie konstrukcji wszystkich doków rozładunkowych – 146 sztuk, a także prace związane z terenem zewnętrznym.