Zaprojektuj i wybuduj

Proponujemy naszym klientom obok tradycyjnej realizację inwestycji w systemie Zaprojektuj i Wybuduj, zwanym także Design & Build.

Wybranie takiej formy współpracy gwarantuje inwestorom wygodę, ponieważ za całość realizacji, począwszy od przygotowania koncepcji, na oddaniu obiektu do użytkowania kończąc odpowiada jeden Wykonawca, często na podstawie jednego zamówienia. Zdejmuje to z Inwestora ciężar koordynacji prac projektowych i procesu budowy obiektu. Takie rozwiązanie niesie za sobą także znaczne skrócenie czasu trwania procesu inwestycyjnego do minimum, co prowadzi do redukcji kosztów całego przedsięwzięcia.

Etapy współpracy

KONCEPCJA I PROJEKTOWANIE

 • W trosce o satysfakcję naszych klientów przeprowadzamy dogłębną analizę potrzeb i oczekiwań inwestora.
 • Realizując inwestycję w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” – „Design&Build” przygotowujemy dla klienta projekty, począwszy od projektu budowlanego po wykonawczy, w oparciu o jego preferencje i przy ścisłej partnerskiej współpracy.
 • Dużą uwagę przywiązujemy do wsparcia na etapie tworzenia koncepcji obiektu, mając świadomość wagi tego etapu i znaczenia zaproponowanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych. Dlatego zawsze wspólnie z Inwestorem analizujemy proces produkcyjny i założenia praktyczne działania nowoprojektowanej inwestycji. W oparciu o wypracowane założenia nasz zespół projektantów dostarcza pełna, kompletną dokumentację projektową.

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Inwestor może nam powierzyć uzyskanie wszelkich uzgodnień i dokumentów formalnych (uzgodnień środowiskowych, pozwolenia na budowę i innych) niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji .

REALIZACJA INWESTYCJI

 • Realizujemy nawet najbardziej ambitne zadań inwestycyjne zgodnie z kontraktem, w uzgodnionym czasie i budżecie. Nie boimy się niekonwencjonalnych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian wprowadzane przez klientów.
 • Dynamiczni kierownicy projektów monitorują postępy prowadzonych prac oraz ich zgodność z przyjętym harmonogramem i kosztorysem.
 • Kompetencje zdobyte w toku rozwoju firmy pozwoliły nam stworzyć specjalistyczny zespół kierowników budowy, precyzyjnie nadzorujących działania poszczególnych podwykonawców i ekip budowlanych. Bazujemy na sprawdzonej sieci podwykonawców, a do współpracy zapraszamy wyłącznie doświadczonych, rekomendowanych kooperantów.

STAŁA KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA ROBÓT

 • Przez cały okres trwania inwestycji przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa na terenie budowy, prowadzimy stały nadzór w zakresie BHP oraz przeprowadzamy stałe doskonalenie naszych pracowników w tym zakresie w ramach wdrożonej polityki bezpieczeństwa.
 • Na terenie naszej każdej budowy są stale obecni inspektorzy BHP kontrolujący przebieg działań oraz wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej w celu wyeliminowania ryzyka.

PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA

 • Uzyskujemy dla inwestora wymagane pozwolenia na użytkowanie aktywnie uczestnicząc w procedurach odbiorowych.
 • Dostarczamy kompletny, pełnobranżowy pakiet projektów powykonawczych.
 • Dbając o interesy inwestora, podejmujemy wszelkie działania, aby wybudowany pod klucz obiekt mógł jak najszybciej spełniać założone funkcje.

OPIEKA GWARANCYJNA I POGWARANCYJNA

 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za oddany do użytkowania obiekt oraz wdrożone rozwiązania.
 • Wspieramy klienta natychmiast reagując na jego potrzeby w ramach opieki gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Nasze realizacje w systemie Zaprojektuj i Wybuduj