Czym są konstrukcje żelbetonowe i gdzie są wykorzystywane?

Data: 04.10.2022

konstrukcje żelbetonowe

Konstrukcje żelbetowe są powszechnie stosowane w różnego typu budynkach gospodarczych, publicznych, mieszkalnych i przemysłowych. To materiał, który pozwala na wnoszenie budynków o różnorodnych kształtach przy zachowaniu świetnych właściwości technicznych.

Konstrukcjami żelbetowymi nazywane są gotowe elementy budynków wytworzone z żelbetu, czyli inaczej żelazobetonu. To strukturalny kompozyt ulepszonego zbrojeniem betonu, którego wysoka plastyczność pozwala formować różnorodne elementy wykorzystywane w budownictwie.

Żelbetowe konstrukcje budowane są zarówno z betonowych monolitów jak i gotowych prefabrykatów.

Konstrukcje żelbetowe – zalety

Łatwość formowania żelbetu powoduje, że projektanci mają szerokie pole manewru – materiał ten pozwala tworzyć wielkoformatowe bryły o unikalnych kształtach, nadając budowlom niepowtarzalny charakter.. Użycie prefabrykatów żelbetowych w znaczący sposób pozwala skrócić czas realizacji inwestycji.

Wśród właściwości fizycznych i chemicznych żelbetonu warto wymienić jego ogniotrwałość, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, korozję oraz działanie obciążeń statycznych i dynamicznych. W inwestycjach, w których wykorzystuje się elementy żelbetowe, można uzyskać większą rozpiętość, bez konieczności stosowania słupów pośrednich.

Gdzie wykorzystywane są konstrukcje żelbetowe?

Obecnie konstrukcje żelbetowe to bardzo popularna, chętnie wykorzystywana przez projektantów technologia budowlana. Często sięgają po nią projektanci domów jednorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy szpitale.

Wysoka odporność żelbetonu na obciążenia dynamiczne sprawia, że konstrukcje żelbetowe świetnie tłumią drgania, dzięki czemu znajdują zastosowanie w budownictwie kubaturowym i przemysłowym.

Zalety tego materiału sprawiają, że wykorzystywany jest także podczas realizacji inwestycji w trudnych warunkach, np. w budynkach i obiektach, na które bezpośrednio działa woda lub różne czynniki zewnętrznePrzykładem takich obiektów mogą być porty morskie, konstrukcje nabrzeży oraz różnego typu zapory wodne.

Ostatnie aktualności